طرح های ویژه فروش

16 مگابیت با 400 گیگ ترافیک منصفانه داخلی یا 200 گیگ ترافیک بین الملل -1 ماهه
8 مگابیت با 200 گیگ ترافیک منصفانه داخلی یا 100گیگ ترافیک بین الملل -1 ماهه
4 مگابیت با 130 گیگ ترافیک منصفانه داخلی یا 65 گیگ ترافیک بین الملل -1 ماهه
3 مگابیت با 110گیگ ترافیک منصفانه داخلی یا 55گیگ ترافیک بین الملل -1 ماهه
  • سرعت : 3 مگابیت
  • مدت : 1 ماه
  • حجم ترافیک : 110 گیگ داخلی یا 55 گیگ بین الملل
  • 35 هزار تومان 110000 تومان
  • اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

    ♣110 گیگ داخلی یا 55 گیگ بین الملل

    امکان خرید اشتراک بصورت 1،3،6،12 ماهه