مشاوره شبکه:
  • مشاوره در مورد شبکه‌ موجود و کاستیها و مشکلات و نحوه حل آن‌ها
  • مشاوره در مورد شبکه مورد نیاز و راه‌حل‌های Standard
  • مشاوره در مورد پیش‌بینی‌های آینده شبکه و در نظر گرفتن آن‌ها
  • مشاوره ایجاد ارتباطات شبکه‌های گسترده و راه‌های ارتباط
 
طراحی شبکه:
  • طراحی شبکه‌های کوچک(Small Office) و شبکه‌های خانگی با درنظر گرفتن نیازهای شبکه
  • طراحی شبکه‌های متوسط با درنظر گرفتن استانداردهای روز جهان و نیازهای شبکه
  • طراحی شبکه‌های گسترده، مانند کارخانجات و دفاتر مختلف در شهرها و یا کشورهای مختلف با استفاده از ارتباطات مختلف
 
اجرای شبکه:
  • اجرای شبکه‌های کوچک و خانگی با درنظر گرفتن جغرافیای محل با استفاده از کابل یا دستگاه‌های بی‌سیم از ابتدا تا انتها و برقراری ارتباط
  • اجرای شبکه‌های متوسط با درنظر گرفتن جغرافیای محل و ترجیحاً با استفاده از کابل‌های مورد نیاز در محل
  • اجرای شبکه‌های گسترده با درنظر گرفتن جغرافیای محل‌های مختلف شبکه با استفاده از کابل‌های مورد نیاز محیط و پروتکل‌های ارتباطی مختلف مانند رادیو، ارتباطات مخابراتی و ارتباطات VPN

   مشاوره، طراحی و اجرای شبکه

 این شرکت با در نظر گرفتن نیاز مخاطبان مختلف به ارتباط داخلی (LAN) و ارتباط خارجی (Internet)، خدمات مشاوره، طراحی و اجرای شبکه را برای انواع شبکه‌های مختلف (کوچک، نرمال، گسترده) با در نظر گرفتن استانداردهای روز جهان و با استفاده از دستگاههایی مناسب با نیاز مشتریان با شعار همیشگی کیفیت بالا با کمترین هزینه را ارئه می‌نماید.
 
 مهمترین مسائلی که در طراحی و اجرا مد نظر قرار می‌گیرد عبارتست از:
 
1-طراحی شبکه با در نظر گرفتن انجام تمام نیازهای مشتریان.
2-اجرای شبکه بادر نظر گرفتن استانداردهای روز جهان در اجرای فیزیکی شبکه (Passive)
3-اجرای بـخش فعال (Active) بـا ایجاد امنـیت کـامل در مورد شبــکه و اطـلاعات